Posted by admin

Audyt – przywilej dla firmy, potrzeba czy może przymus?
Wartość firmy jest zależna od wielu różnych czynników i zmienia się w czasie. To, ile warta jest dana firma jest ogromnie ważne w sytuacji jej likwidacji, próbie sprzedaży lub w chwili zmiany jej formy organizacyjno-prawnej. Każda taka okoliczność potrzebuje wyceny z innego powodu, jednak zawsze powinna to być urealniona wartość wszystkiego co dotyczy danej jednostki. Likwidacja i sprzedaż to okoliczności, które kojarzą się raczej z niechcianymi zdarzeniami. Wykonanie przekształcenia określonej formy działalności gospodarczej w drugą również wymaga dokładnego ustalenia wartości wszystkich składowych majątku. W każdym opisywanym przypadku niezbędna staje się dokładna wycena przedsiębiorstwa, która wskaże jednoznacznie wartość bieżącą firmy dla konkretnych celów. Wiele elementów składowych daje się szybko i precyzyjnie ustalić w oparciu o rynkowe ceny odpowiedników. Inne wymagają przeliczenia wartości z uwzględnieniem spadku wartości na skutek zużycia lub – wręcz przeciwnie, zwiększenia wartości, na przykład po wykonanej modernizacji lub rozbudowie. Lecz w skład majątku firmy wchodzi także dużo elementów niezwykle trudnych do wyceny. Szczególnie to dotyczy wartości prawnych i niematerialnych, jakie często stanowią dużą część aktywów przedsiębiorstwa. Przeważnie się tu spotyka autorskie prawa, licencje, patenty czy wzory zdobnicze. Tutaj kwestia wyceny nie jest już tak oczywista. Żeby trafnie oszacować składniki niematerialne majątku, będzie wtedy potrzebna profesjonalna wycena firm wykonana przez wyspecjalizowanych audytorów.

+Artykuł Sponsorowany+

Comments are closed.